@InCollection{Kilian:2015,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "O fałszowaniu historii wlasnych odkryć. Newton i Kant",
  pages     = "87--95",
  year      = "2015",
  booktitle = "Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, ISBN: 9788378422013",
  editor    = "red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}