@InCollection{Kaczor:2015,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Relacje międzyludzkie ukryte w wyrażeniach sensorycznych (na przykladzie cotygodniowego programu dla rodzin "My, Wy, Oni")",
  pages     = "412--429",
  year      = "2015",
  booktitle = "Kondycja współczesnych rodzin, ISBN: 9788376119373",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Muszyński",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  series    = "Przestrzenie życia społecznego",
}