@InCollection{Hoffmann-Aulich:2015,
  author  = "J. Hoffmann-Aulich and A. Wojciechowska-Łącka and A. Pławiak-Mowna and M. Lato-Pawłowska and G. Milewska-Wilk and J. Łącki",
  title     = "Starzejące się społeczeństwo a demografia",
  pages     = "118--132",
  year      = "2015",
  booktitle = "Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, ISBN: 9788393525843",
  editor    = "red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel",
  publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Spotkania z Demografią : IV",
}