@InCollection{Kostka:2015,
  author  = "E. Kostka",
  title     = "Wykorzystanie ¼róde³ epigraficznych w nauczaniu historii",
  pages     = "290--299",
  year      = "2015",
  booktitle = "Na tropie ¼ród³a i jego interpretacji, ISBN: 9788394023737",
  editor    = "red. Micha³ Dalidowicz, Jaroslaw Dudek, Adam Górski",
  publisher = "Wydawnictwo Eternum",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Spotkania ¬ród³oznawcze : t. 1",
}