@InCollection{Dubicki:2015,
  author  = "P. Dubicki and A. Łoś-Tomiak",
  title     = "Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi szansą na zapewnienie bezpieczeństwa społecznego regionu",
  pages     = "129--140",
  year      = "2015",
  booktitle = "Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, ISBN: 9788378421672",
  editor    = "red. nauk. K. Graczyk, G. Nakielski, T. Tabaczniuk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}