@InCollection{Łychmus:2015,
  author  = "P. Łychmus",
  title     = "Narracja XIII : "Jak szkolić? Oto jest pytanie..."",
  pages     = "67--69",
  year      = "2015",
  booktitle = "Narracje biznesowe : modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie, ISBN: 9788375567687",
  editor    = "reżyseria - red. K. Perechuda",
  publisher = "CeDeWu sp. z o.o.",
  address   = "Warszawa",
}