@InCollection{Baron-Polańczyk:2015,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title     = "Lubuski Pakt na Rzecz Zatrudnienia stymulatorem rozwoju lokalnego rynku pracy",
  pages     = "221--237",
  year      = "2015",
  booktitle = "Społeczności lokalne jako "miejsca" zmian. Teoria i praktyka, ISBN: 9788361234050",
  editor    = "red. nauk. M. Adamczyk, W. Olszewski",
  publisher = "Wydaw. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki",
  address   = "Polkowice",
}