@InCollection{Augustowski:2015,
  author  = "Ł. Augustowski",
  title     = "Euro w oczach polskiej młodzieży",
  pages     = "489--495",
  year      = "2015",
  booktitle = "Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, ISBN: 9788363856199",
  editor    = "red. nauk. K. Opolski, J. Górski",
  publisher = "Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego",
  address   = "Warszawa",
}