@InCollection{Augustowski:2015,
  author  = "Ł. Augustowski and Z. Binek",
  title     = "Euro u bram. Wyzwania edukacji ekonomicznej dla polskiej młodzieży",
  pages     = "136--153",
  year      = "2015",
  booktitle = "Polska w strefie euro, ISBN: 9788378421955",
  editor    = "red. nauk. Z. Binek, P. Szudra",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}