@InCollection{Banaszewski:2015,
  author  = "K. Banaszewski",
  title     = "Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1815-1858. Bibliografia przedmiotowa za lata 1858-2012",
  pages     = "37--56",
  year      = "2015",
  booktitle = "Studia bibliologiczno-edytorskie* : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy), ISBN: 9788394227708",
  editor    = "Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radoslaw Sztyber",
  publisher = "Instytut Filologii Polskiej",
  address   = "Zielona Góra",
}