@InCollection{Bromber:2015,
  author  = "P. Bromber",
  title     = "Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w województwie lubuskim",
  pages     = "7--21",
  year      = "2015",
  booktitle = "Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, ISBN: 9788393525843",
  editor    = "red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel",
  publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Spotkania z Demografią : IV",
}