@InCollection{Asienkiewicz:2015,
  author  = "R. Asienkiewicz and I. Kordel",
  title     = "Uwarunkowania poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego populacji dzieci i mlodzieży Zielonej Gory w wieku 7 - 15 lat",
  pages     = "47--76",
  year      = "2015",
  booktitle = "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015], ISBN: 9788378421924",
  editor    = "red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}