@InCollection{Banaszewski:2015,
  author  = "K. Banaszewski and K. Bartosiak",
  title     = "Tworzenie kultury oceny drog± do nowoczesnej biblioteki (akademickiej)",
  pages     = "17--22",
  year      = "2015",
  booktitle = "Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu, ISBN: 9788361970286",
  editor    = "pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej",
  publisher = "Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolno¶l±ska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu",
  address   = "Wrocław",
}