@InCollection{Śliwa:2014,
  author  = "M. Śliwa and L. Lajtner",
  title     = "Atmosfera i kultura pracy w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy",
  pages     = "41--53",
  year      = "2014",
  booktitle = "Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ISBN: 9788378421573",
  editor    = "red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}