@InCollection{Gorzelana:2015,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Doświadczenie grzechu przejawiające sę w sposobach jego określania (w poezji religijnej oświecenia)",
  pages     = "43--62",
  year      = "2015",
  booktitle = "Język doświadczenia religijnego [VIII], ISBN: 97863134914",
  editor    = "red. nauk. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
  volume    = "t. VIII",
}