@InCollection{Dudek:2015,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "O pewnych własnościach zaufania - uwagi metaetyczne",
  pages     = "15--28",
  year      = "2015",
  booktitle = "Zaufanie jako sprawność moralna w wychowaniu, ISBN: 9788379720293",
  editor    = "red. nauk. Iwona Jazukiewicz",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
  address   = "Szczecin",
  series    = "Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński : (CMXCIII) 919",
}