@InCollection{Strzelecki:1999,
  author  = "R. Strzelecki and R. Kasperek and Z. Fedyczak and G. Kobyłecki",
  title     = "Sterowanie impulsowymi sterownikami mocy prądu przemiennego o poprawionych właściwościach energetycznych",
  pages     = "299--307",
  year      = "1999",
  booktitle = "Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice, ISBN: 8388110004",
  publisher = "Wydaw.Politechniki Lubelskiej",
  address   = "Lublin",
  series    = "Postępy w Napędzie Elektrycznym i Energoelektronice",
}