@InCollection{Greinert:2015,
  author  = "A. Greinert and M. Drab and J. Kostecki and B. Walczak and R. Wasylewicz",
  title     = "Wzrost sosny zwyczajnej na rekultywowanych terenach pokopalnianych w rejonie Łuku Mużakowa (woj. lubuskie)",
  pages     = "55--71",
  year      = "2015",
  booktitle = "Problemy leśnictwa w górach i regionach przemysłowych, ISBN: 9788364758188",
  editor    = "pod red. S. Orła",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego",
  address   = "Kraków",
}