@InCollection{Dzikuć:2015,
  author  = "M. Dzikuć and S. Kołodziej and M. Dzikuć",
  title     = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze budowlanym",
  pages     = "106--116",
  year      = "2015",
  booktitle = "Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia, ISBN: 9788364249372",
  editor    = "red. nauk. T. E. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}