@InCollection{Bartkowiak:2015,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Edukacja małego dziecka w poglądach twórców polskiej pedologii",
  pages     = "11--41",
  year      = "2015",
  booktitle = "Obraz edukacji dziecka w Polsce i na Ukrainie, ISBN: 9788378596455",
  editor    = "pod red. Mirosławy Nyczaj-Drąg",
  publisher = "Wydawnictwo internetowe e-bookowo",
  address   = "-",
}