@InCollection{Głuchowska:2015,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Od studenckiego eksperymentu do międzynarodowego sukcesu wystawienniczego. O projekcie "U Schulza" Mariusza Kubielasa",
  pages     = "126--143",
  year      = "2015",
  booktitle = "Uczelnia miejscem sztuki, ISBN: 9788393629060",
  editor    = "red. nauk. Artur Pastuszek",
  publisher = "Instytut Sztuk Wizualnych UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}