@InCollection{Głuchowska:2015,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Graficzne retro-spectio - obecność, znakowość, proces",
  pages     = "3--9",
  year      = "2015",
  booktitle = "Retrospektywa Zakładu Grafiki Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN: 9788393629039",
  editor    = "red. nauk. Lidia Głuchowska, Janina Wallis",
  publisher = "-",
  address   = "-",
}