@InCollection{Wójciak:2015,
  author  = "P. Wójciak and I. Zaleska-Posmyk and M. Rynkiewicz and P. Żurek and B. Morawin and T. Rynkiewicz",
  title     = "Próba określenia dymorfizmu płciowego składu masy ciała u dzieci w wieku 7-12 lat",
  pages     = "539--548",
  year      = "2015",
  booktitle = "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015], ISBN: 9788378421924",
  editor    = "red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}