@InCollection{Zaleska-Posmyk:2015,
  author  = "I. Zaleska-Posmyk and P. Żurek and M. Rynkiewicz and B. Morawin and E. Duda and P. Wójciak",
  title     = "Poziom skoczności u dzieci w zależności od plci, wieku i sposobu wykonania skoku",
  pages     = "619--630",
  year      = "2015",
  booktitle = "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015], ISBN: 9788378421924",
  editor    = "red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}