@InCollection{Głuchowska:2015,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Between "Isms", Internationalism and Patriotism: The Case of Stanislaw Kubicki",
  pages     = "233--254",
  year      = "2015",
  booktitle = "Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014, ISBN: 9788323134091",
  editor    = "pod red. Ireny Kossowskiej",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}