@InCollection{Rostkowska-Biszczanik:2015,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title     = "Jak pytać o Dworzec Gdański? Wywiady Teresy Torańskiej z żydowskimi emigrantami Marca '68 w perspektywie genologicznej",
  pages     = "207--219",
  year      = "2015",
  booktitle = "Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej, ISBN: 9788378422082",
  editor    = "red. Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}