@InCollection{Maciejewska:2015,
  author  = "R. Maciejewska and S. Maciejewski",
  title     = "Społeczne i instytucjonalne problemy w procesie usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych",
  pages     = "355--369",
  year      = "2015",
  booktitle = "Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych, ISBN: 9788375492330",
  editor    = "red. nauk. M. Petrykowska, D. Sarzała",
  publisher = "Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora",
  address   = "Pułtusk",
}