@InCollection{Maciejewska:2015,
  author  = "R. Maciejewska and S. Maciejewski",
  title     = "Zarządzanie wiekiem jako odpowiedź na zachodzące zmiany demograficzne",
  pages     = "145--162",
  year      = "2015",
  booktitle = "Wybrane problemy i wyzwania społeczne : filozofia, psychologia, socjologia, demografia, ekonomia społeczna, ISBN: 97883650380607",
  editor    = "red. J. Bartoszewski",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  address   = "Konin",
}