@InCollection{Wabno:2016,
  author  = "P. Wabno and M. Sałamaj",
  title     = "Optymalizacja procesu przyjęcia towaru w zakresie szybkiej identyfikacji detali z użyciem kodów kreskowych",
  pages     = "85--100",
  year      = "2016",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : bliżej praktyki, ISBN: 9788365200-01-3",
  editor    = "red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos",
  publisher = "Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 10",
}