@InCollection{Bartosiak:2016,
  author  = "K. Bartosiak and K. Banaszewski",
  title     = "Satysfakcja użytkowników jako podstawa budowania relacji z nowoczesną biblioteką uczelnianą. Wyniki badań Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages     = "185--206",
  year      = "2016",
  booktitle = "Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, ISBN: 9788364203640",
  editor    = "pod red. Mai Wojciechowskiej",
  publisher = "Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Propozycje i Materiały : 92",
}