@InCollection{Nijaki:2016,
  author  = "I. Nijaki",
  title     = "Prganizacja pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością w gminie",
  pages     = "115--124",
  year      = "2016",
  booktitle = "Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej, ISBN: 9788378422204",
  editor    = "red. nauk. Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}