@InCollection{Bartosiak:2015,
  author  = "K. Bartosiak",
  title     = "Wspomnienie (fragment) / Lew Zander; tłum.",
  pages     = "252--257",
  year      = "2015",
  booktitle = "Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni, ISBN: 9788376831060",
  publisher = "Wydawnictwo IFiS PAN",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Filozofia Rosyjska : t. 6",
}