@InCollection{Śliwa:2016,
  author  = "M. Śliwa",
  title     = "Analiza jakościowa jako źródło wiedzy ukrytej w procesie wytwórczym zaworu kontrolnego",
  pages     = "31--42",
  year      = "2016",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów, ISBN: 9788365200020",
  editor    = "red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski",
  publisher = "Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 11",
}