@InCollection{Kwiatkowski:2015,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Badania sieciujące a przedsiębiorczość społeczna. Zarys koncepcji",
  pages     = "133--149",
  year      = "2015",
  booktitle = "Erasmus - relacja - internacjonalizacja, ISBN: 9788363134419",
  editor    = "red. nauk. Paweł Prüfer",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
}