@InCollection{Mianowska:2015,
  author  = "E. Mianowska and E. Narkiewicz-Niedbalec and M. Olejarz and K. Walentynowicz-Moryl and S. Słowińska",
  title     = "Założenia metodologiczne i opis procedury badawczej",
  pages     = "52--66",
  year      = "2015",
  booktitle = "Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego, ISBN: 9788378422259",
  editor    = "pod red. Sylwii Słowińskiej",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}