@InCollection{Bartkowiak:2015,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Opiekunki w habicie. Z doświadczeń zgromadzeń zakonnych w organizowaniu opieki nad dziećmi w Drugiej Rzeczypospolitej",
  pages     = "65--82",
  year      = "2015",
  booktitle = "Wzrastać w cieniu historii. Dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918-1989), ISBN: 9788380193321",
  editor    = "red. nauk. Elżbieta Gorloff",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}