@InCollection{Bartkowiak:2015,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Jan Władysław Dawid wobec wyzwań pedagogiki Nowego Wychowania",
  pages     = "57--73",
  year      = "2015",
  booktitle = "Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku, ISBN: 9788379771691",
  editor    = "pod red. nauk. Stefanii Walasek, Kamili Gandeckiej",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
}