@InCollection{Leśniak -Niedbalec:2015,
  author  = "N. Leśniak -Niedbalec",
  title     = "Ochrona środowiska w stanach nadzwyczajnych",
  pages     = "175--193",
  year      = "2015",
  booktitle = "Stan nadzwyczajny : analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych, ISBN: 9788378422266",
  editor    = "red. J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}