@InCollection{Kułyk:2016,
  author  = "P. Kułyk and Ł. Augustowski",
  title     = "Synchronizacja cykli koniunkturalnych w obliczu kryzysu finansowego",
  pages     = "203--14",
  year      = "2016",
  booktitle = "Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, ISBN: 9788394535209",
  editor    = "red. Z. Binek, P. Szudra",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania",
  address   = "Zielona Góra",
}