@InCollection{Górny:2016,
  author  = "K. Górny",
  title     = "Szczególne rodzaje sprzedaży. Sprzedaż na raty",
  pages     = "522--530",
  year      = "2016",
  booktitle = "Kodeks cywilny. Tom II : Komentarz Art. 450-1088, ISBN: 9788325579425",
  editor    = "red. M. Gutowski",
  publisher = "Wydaw. C.H. Beck",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Duże Komentarze Becka",
}