@InCollection{Asienkiewicz:2016,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title     = "Zróżnicowanie somatyczne i motoryczne młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego w ¶wietle wybranych czynników społecznych i ¶rodowiskowych",
  pages     = "11--26",
  year      = "2016",
  booktitle = "Dobrostan a rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży, ISBN: 9788361495512",
  editor    = "red. K. Markocka-M±czka, H. Król",
  publisher = "Wydawn. Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
}