@InCollection{Asienkiewicz:2016,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title     = "Charakterystyka porównawcza poziomu rozwoju fizycznego studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogorskiego w świetle zróżnicowanej aktywności ruchowej",
  pages     = "11--26",
  year      = "2016",
  booktitle = "Dobrostan a edukacja, ISBN: 9788361495673",
  editor    = "red. nauk. Ewa Dybińska, Bożena Zboina",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
}