@InCollection{Bartkowiak:2015,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Edukacja twórcza w teorii i praktyce szkolnej. Historyczno-pedagogiczne dygresje wokół pytania: "Jak budzić geniusz i twórczą aktywność dziecka?"",
  pages     = "23--38",
  year      = "2015",
  booktitle = "Edukacja dziecka. Badania i praktyka pedagogiczna, ISBN: 9788389682406",
  editor    = "red. nauk. Waldemar Segiet, Bogumiła Walak, Anna Lis-Zaldivar",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
}