@InCollection{Kurek:2016,
  author  = "L. Kurek",
  title     = "Aktywność zawodowa skazanych przebywających w izolacji w ujęciu historyczno-prawnym",
  pages     = "109--114",
  year      = "2016",
  booktitle = "Aktywność zawodowa skazanych jako obszar oddziaływań penitencjarnych, ISBN: 9788364335211",
  editor    = "red. Anetta Jaworska",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Edward Mitek",
  address   = "Bydgoszcz",
}