@InCollection{Kurek:2015,
  author  = "L. Kurek",
  title     = "Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych z niepełnosprawnością intelektualną",
  pages     = "103--111",
  year      = "2015",
  booktitle = "Readaptacja społeczna sprawców przestępstw z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną, ISBN: 9788364335167",
  editor    = "red. nauk. Anetta Jaworska",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Edward Mitek",
  address   = "Bydgoszcz",
}