@InCollection{Jankiewicz:2015,
  author  = "L. Jankiewicz and L. Jazownik",
  title     = "Analiza krytyczna materiałów edukacyjnych pt. "Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy. Zbrodnia Wołyńska - historia i pamięć" (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013)",
  pages     = "110--135",
  year      = "2015",
  booktitle = "Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w Optyce Historycznej i Współczesnej [7], ISBN: 9788363999124",
  editor    = "pod red. Witolda Listowskiego",
  publisher = "ARSGRAF Żyrardów",
  address   = "Kędzierzyn-KoĽle",
  series    = "Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich : 7",
}