@InCollection{Jazownik:2014,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Uwagi o doborze lektur i dominujących współcześnie stylach ich interpretacji w polskiej szkole",
  pages     = "29--40",
  year      = "2014",
  booktitle = "Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych, ISBN: 9788360218457",
  editor    = "pod red. Beaty Kędzi Klebeko, Leszka Jazownika, Brigitte Louichon",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Szczecin - Zielona Góra",
}