@InCollection{Jazownik:2015,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Teksty biograficzne jako narzędzia terapeutycznych oddziaływań na dzieci i młodzież (wybrana problematyka)",
  pages     = "445--458",
  year      = "2015",
  booktitle = ""Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - biografie, ISBN: 9788373956537",
  editor    = "pod red. Bożeny Olszewskiej, Olafa Pajączkowskiego i Lidii Urbańczyk",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego",
  address   = "Opole",
}