@InCollection{Augustowski:2016,
  author  = "Ł. Augustowski",
  title     = "Wpływ czynników rynkowych na dochody indywidualnych gospodarstw rolnych",
  pages     = "41--48",
  year      = "2016",
  booktitle = "Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze, ISBN: 9788365357403",
  editor    = "red. nauk. J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła",
  publisher = "Wydaw. Naukowe SOPHIA",
  address   = "Katowice",
}