@InCollection{Kułyk:2016,
  author  = "P. Kułyk and Ł. Augustowski",
  title     = "Analiza konwergencji wydatków rządowych wybranych państw strefy euro i Polski w latach 1995-2015",
  pages     = "247--255",
  year      = "2016",
  booktitle = "Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, ISBN: 9788363856212",
  editor    = "red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski",
  publisher = "Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego",
  address   = "Warszawa",
}